Sprawozdania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.

pliki/file/Sprawozdanie%20Rady%20za%202015r__.pdf

Bilans za rok 2015

pliki/file/Bilnas_RSM_za_2015r.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

pliki/file/Sprawozdanie_finansowe_za_2015r.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015rok - czę¶ć I

pliki/file/Inf%20dod%20-%20Wprow%20do%20Spr%20Fin%20RSM-2015%20r_.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015rok - czę¶ć II

pliki/file/Inf_%20dodatkowa%202015%20RSM.pdf

Opinia biegłego

pliki/file/opinia%20bieglego.pdf